Radio - Podcast - Ljud - Musik - Utbildning

Ogjort är ett enmansföretag som vid behov kallar in både expertis och handräckning.
Startades 1989 och övergick redan 1993 till helt digital produktion.
Varmast om hjärtat näst ljudkvalitet, ligger ljudlig gestaltning. All den kommunikation
som sker bortom orden, och som påverkar upplevelsen i hög grad. Oftast helt omedvetet.

Anders Olsén föreläser också regelbundet vid Studio Blue och har också föreläst vid
Dramatiska Institutet/STDH, Konsthögskolan, Medieskolan och för Musikerlinjen på
Södra Latins Gymnasium.

Medarbetare vid Sveriges Radio sedan 1983.

Produktionsmetodiken vilar på vetenskaplig grund.

Anders Olsén, med firma Ogjort
Odengatan 72
113 22 Stockholm
073 782 22 69

+46 73 782 22 69,

Odengatan 72,

113 22 STOCKHOLM

Sweden

info@ogjort.com